Ağız ve Diş Sağlığı Nedir?

0

 Ağız ve diş sağlığı, kişinin bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı bir birey olması bakımından son derece önemlidir. Çocukluk döneminde ebeveynlerin teşvikiyle, yetişkinlik döneminde ise bireyin kendisinin dişlerini düzenli fırçalaması, diş ipi kullanması ve gargara yapması ağız ve diş sağlığının korunmasında basit ve en etkili yöntemlerdir. Aksi takdirde zamanla ağız ve diş hastalıkları meydana gelmektedir. Her ne kadar ağız ve diş hastalıkları hayati tehlike barındırmıyor olsa da kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek sonuçlara yol açmaktadır. Örneğin ağız ve diş hastalıkları konuşma bozukluğuna, sindirim sorunlarına, ağız kokusuna ve kişinin hoşlanmadığı bir dış görünüşe sahip olmasına sebep olduğu gibi kalp hastalıklarına da neden olabilmektedir. Dolayısıyla ağız ve diş hastalıklarının tedavisi kişinin sağlığı bakımından büyük öneme sahiptir. Ağız ve diş sağlığı konusunda ileri teknolojiyi kullanan, kaliteli ve hasta odaklı bir yaklaşıma sahip olan doktorlarımız hastalarına yalnızca sağlıklı dişler değil aynı zamanda sağlıklı gülüşler de kazandırmaktadır.

Diş Eti Hastalıkları

Diş Eti Hastalıklarının Nedenleri Nelerdir?

 Diş eti hastalıklarının temel nedeni ağız hijyeninin yetersiz olmasıdır. Düzenli olarak günde 3 kez fırçalama ile ağız sağlığı korunabilir ve diş taşı oluşumu asgari düzeye indirilebilir. Düzenli bir bakım yapılmadığı takdirde hijyen eksikliği nedeniyle diş eti hastalıkları oluşabilmektedir. Ayrıca kötü beslenme, genetik yatkınlık, hormonal değişiklikler, stres, antidepresan, doğum kontrol hapları gibi ilaçların kullanımı da diş eti hastalıklarına neden olabilmektedir.

Diş Eti Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir?

 Diş eti hastalıklarının en önemli belirtisi dişlerin fırçalanması esnasında diş etlerinde meydana gelen kanamalardır. Bu durum diş etlerinin sağlıklı olmadığının göstergesidir. Öyle ki sağlıklı diş etleri kanamaz. Dolayısıyla böyle bir durumda diş hekimine görünmek faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra diş etinden iltihap sızması, diş etlerinde hassasiyet ve ağrı oluşması, kırmızılık ve şişlik görülmesi, diş etlerinin etrafında diş taşı nedeniyle siyah leke görünümü oluşması, ağızda koku diş eti hastalıklarının diğer belirtileridir. Fakat diş eti hastalıkları herhangi bir belirti vermeden de oluşabilmektedir. Bu sebeple düzenli aralıklarla diş hekimine görünmek ağız ve diş sağlığı bakımından son derece önemlidir.

Diş Eti Hastalıklarının Tedavisi

 Diş eti hastalığının erken safhada tedavisinde dişler üzerindeki diş taşları ve plaklar temizlenir, hastaya ağız hijyeni eğitimi verilir. Böylece hastaya düzenli diş fırçalama alışkanlığı kazandırılarak diş eti hastalığının ilerlemesi önlenir. Hastalığın ilerlemiş bir safhada olması durumunda ise cerrahi müdahale gerekebilmektedir. Bu durumda tedaviyle amaçlanan diş taşı temizliği yapılarak ve oluşan açıklıkların eliminasyonu sağlanarak düzgün bir kök düzeyi sağlamak ve kolay temizlenebilir bir diş eti formu oluşturmaktır. Ancak tedaviyle sağlanan bu kazanımların korunabilmesi için kişinin ağız ve diş sağlığına dikkat etmesi tedavi kadar önemlidir.

İmplant Tedavisi

Diş İmplantı Nedir?

 İmplant tedavisi tek diş eksikliği, birden fazla diş eksikliği veya tam dişsizlik durumlarında uygulanan ve doğal dişe en yakın sonucu veren yöntemdir. Ayrıca sağlam dişlerin uygulama esnasında zarar görmemesi de tedavinin avantajlarındandır. Bu yönleriyle implant dayanıklı ve güvenilir bir uygulamadır.  İmplant uygulamasının ilk aşaması diş eksikliğinin olduğu kısımdaki çene kemiği içerisine implantın yerleştirilmesidir. Söz konusu işlemi izleyen 1 ay ile 3 aylık süre arasında çenekemiği ile implant kaynaşır. Daha sonra işlemin ikinci aşaması gelir. İkinci aşamada kemikleşen bu yapının üzerine ağız ve diş yapınıza uygun protez dişler takılır. Bu işlem yalnızca yarım saat sürmektedir. İşlemin ardından tamamen sorunsuz bir şekilde dişlerin kullanımı ise 3 ay ile 8 ayı bulmaktadır. Kişinin günlük hayatını aksatmayan implant yöntemi ile estetik bir görünümün yanı sıra uzun ömürlü ve sağlıklı dişlere sahip olunabilir.

Diş İmplantının Sağlığa Zararları Var Mıdır?

 Hastanın implant bakımına özen göstermesi, düzenli olarak ağız ve diş temizliğini yapması gerekir. Aksi takdirde ağız içinde biriken bakteriler diş eti hastalıklarına neden olur ve bu durum çene kemiğindeki implantın kaybedilmesine sebep olabilir. Ayrıca nadir de olsa bağışıklık sistemi implantı reddedebilir. Bu durum daha çok sigara kullanan bireylerde ortaya çıkmaktadır. Yine titanyuma alerjisi olan bireylerde (her ne kadar titanyum kemik ve dokuyla uyumlu bir element olsa da) implantın çıkarılması gerekebilir. Oluşabilecek bir diğer sorun ise sarı tırnak sendromudur. İmplanttan kaynaklanan sarı tırnak sendromu da implantın çıkarılmasıyla önlenebilir. Ayrıca implantın yerleştirilmesi esnasında uygulanan lokal anestezi sonucu sinirlerin zarar görmesi söz konusu olabilmektedir. Bu durum hastada ağrıya ve his kaybına sebep olmanın yanı sıra hastanın tıraş olurken, yemek yerken ve konuşurken zorlanmasına sebep olur. Bu sebeple implant tedavisini yapacak doktorun seçiminde özen göstermek ve işlem sonrası ağız ve diş bakımına dikkat etmek tedavinin başarısına olumlu etkide bulunacağı gibi tedavi sonucu oluşabilecek yan etkileri de engeller.

Diş Dolgusu

Diş Dolgusuna Hangi durumda Başvurulur?

 Diş çürüklerinin meydana geldiği durumlarda diş dokusunun kaybedilmiş olması halinde dolgu yoluyla diş dokusunu tekrar oluşturmak mümkün değildir. Ancak dolgu, kaybedilmiş diş dokusunun restorasyonunu mümkün kılar. Diş dolgusu ile hedeflenen dişi korumak ve iyileşme sağlamaktır.

Dolgu Maddelerinin Türleri Nelerdir?

Sıklıkla kullanılan dolgu maddeleri iki tanedir. Bunlardan ilki amalgam dolgulardır. Amalgam dolgu dayanıklı ve ekonomik bir dolgu maddesi olmasına rağmen siyah bir görünümü olduğundan estetik değildir. Bu sebeple pek fazla tercih edilmemektedir. Diğer dolgu maddesi ise kompozit dolgudur. Kompozit dolgular dişin renginde dolgular olduğundan halk arasında ‘beyaz dolgu’ olarak da bilinmektedir. Estetik bir görünüm sağladığından kompozit dolgu en çok tercih edilen dolgu maddesidir. Kompozit dolgu, amalgam dolgu kadar sağlam olmadığından bu yönüyle dezavantajlıdır. Fakat teknolojinin gelişmesiyle kompozit dolguların içeriği sağlamlaştırılmıştır. Bu sayede kompozit dolgunun ömrü 10 yıl ile 15 yılı bulabilmektedir. Ayrıca belirtmek gerekir ki estetik bir görünüme sahip olmadığından ötürü mevcut amalgam dolguların hekiminizin uygun görmesi halinde kompozit dolgularla değiştirilmesi de mümkündür.

Protez Diş (Takma Diş)

Protez Diş Nedir?

 Diş eti hastalıklarının tedavi edilememesi veya kaza sonucu meydana gelen diş kayıplarında sağlıklı dişlerle aynı işleve sahip ve estetik görünümü olan protezler yapılmaktadır. Protezle amaçlanan kaybedilen ağız sağlığının geri kazanılması ve kişinin psikolojik olarak da iyi hissetmesinin sağlanmasıdır.

Protez Türleri Nelerdir?

Protezler hareketli protez ve sabit protez olarak temel iki gruba ayrılır. İlk tür hareketli protezlerdir. Hareketli protezlere diş eksikliğinin fazla olduğu durumlarda, diş ile sonlanmayan eksik diş alanlarının varlığı halinde veya dayanak dişlerin oluşacak ağırlığı kaldıramayacağı durumlarda başvurulur. Ağızda dayanak işlevini görecek dişlerin varlığı halinde bölümlü protez uygulanırken hiç diş kalmaması durumunda ise total protez uygulanır. İkinci tür ise sabit protezlerdir. Sabit protezler dişin üzerinde sabit olarak kalan protezlerdir. Sabit protezler hareketli protezden daha doğal ve estetik bir görünüm sunar. Ayrıca sabit protezler çiğneme bakımından da hareketli protezlere göre daha işlevseldir. Ancak sabit protezler diş eti hastalıklarına neden olabileceği gibi ağız kokusuna da sebebiyet verebilir.

Kanal Tedavisi

Kanal Tedavisi Nedir?

 Halk arasında ‘diş siniri’ denilen ve dişi besleyen diş kökü içindeki dokunun iltihaplanması halinde iltihaplı dokunun uzaklaştırılarak temizlenmesi ve ardından kanalın dolgu maddesiyle doldurulması işlemine kanal tedavisi denmektedir.

Kanal Tedavisi Kaç Seansta Tamamlanır?

Genellikle tek seansta tamamlanmakla birlikte dişin durumuna göre enfeksiyonun tamamen temizlenmesi için birkaç seans yapılması da gerekebilir.

Diş Estetiği

Diş Estetiği Gerektiren durumlar

Dişlerin kırılması, aralıklı dişler, çapraşıklık, renklenme veya aşınma durumlarında estetik düzeltme yapılması mümkündür. Diş estetiği ile hedeflenen sağlıklı bir gülüş tasarımıdır. Gülüş tasarımı ile kişiye özgü, sağlıklı ve doğal bir görünüm kazandırılarak gülüş yenilenir.

Gülüş kişinin özgüveni bakımından da son derece önemlidir. Ağız ve diş görüntüsünden memnun olmayan bireylerin gülmekten kaçındıkları sıklıkla görülmektedir. Yapılan araştırmalar gülüşünden memnun olan bireylerin diğer bireylerle ilişkilerinde daha özgüvenli ve mutlu olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bireyin gülüşünden rahatsız olduğu durumlarda da gülüş tasarımı yapılabilir.

Gülüş tasarımı kişiye özgü olup kişinin yaşı, dişlerinin sıralanışı, diş etlerinin ve dudaklarının görüntüsü değerlendirilerek belirlenir. Ayrıca gülüş tasarımında bunların yanı sıra hastanın istekleri, sosyoekonomik düzeyi de değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda diş hekimi, kusurlu görüntüyü düzelterek estetik yönden hastanın taleplerine uygun ve hasta için en sağlıklı gülüşü tasarlar.